Pisząc ten artykuł natknęłam się na wiele informacji nieprawdziwych, prawdziwych oraz takich o domach energooszczędnych. Pozwolę sobie je zaprezentować poniżej.

Po pierwsze, polskie przepisy nie określiły jasno co znaczy energooszczędność. Tak już mamy, że w naszym prawie jest wiele luk. Na podstawie doświadczeń przyjmuje się, że zapotrzebowanie na ciepło tradycyjnych domów wynosi od 120 do 180 kWh/m2/rok. Przez wielu producentów, deweloperów został wprowadzony mylny i sztuczny twór jakim jest założenie, że dom energooszczędny ma zapotrzebowanie na ciepło rzędu 100 kWh. Tymczasem jak pokazuje historia za miedzą, czyli u naszych sąsiadów taką nazwą może się poszczycić budynek, po spełnieniu wielu warunków, zaś podstawowym jest nie przekraczanie zapotrzebowania na energię rzędu już 50 kWh/m2/rok czyli jak widać o połowę tego, co zostało mylnie założone w Polsce.

Co znaczy pojęcie dom energooszczędny
Projektanci zgodnie powiedzą, że najważniejszy jest współczynnik przenikania ciepła dla ścian czyli U. Mianowicie im, jest on niższy tym, przegroda jest bardziej energooszczędna. Warunki techniczne coraz ostrzej podchodzą do tego tematu, od 2014 obowiązuje U dla ściany < 25 W/(m2K) i ciągle maleje. W 2017 ma przyjąć wymiar <0, 23 W/(m2K) a w 2021 jeszcze niższy, bo < 0, 20 W/(m2K).
Tymczasem jest znacznie więcej czynników wpływających na energooszczędność domu.

Proszę również nie wierzyć w bzdurne przekonanie, że ściana jednorodna będzie energooszczędna. Materiał o właściwościach konstrukcyjnych nie może mieć również właściwości termoizolacyjnych. Nie może i już. Albo coś przenosi obciążenia czyli jest konstrukcją, albo osłoną i termoizolacją.

Niewątpliwie dom energooszczędny zalety ma ukryte w wydatkach na ogrzanie domu.
Owszem, w trakcie budowy wydamy więcej, natomiast w trakcie użytkowania będziemy płacić trzykrotnie a nawet jak obiecują niektórzy pięciokrotnie mniej za energię przeznaczoną na ogrzewanie domu. Dlatego warto dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu a myśląc o takim domu warto rozważyć takie narzędzia jak rekuperator, kominki z płaszczem wodnym czy odnawialne źródła energii.