Osoby przymierzające się do budowy własnego domu często mają wiele wątpliwości i pytań. Poszukują informacji dotyczących technologii budownictwa, modnych trendów projektowych aktualnych wyrobów budowlanych oraz ich cen. Jedną z ważniejszych kwestii, jakie muszą rozważyć przyszli mieszkańcy i właściciele domu jednorodzinnego jest wybór dachu.

Do wyboru mamy dachy zwane popularnie mówiąc dachami płaskimi oraz dachy spadziste.
W przypadku domów jednorodzinnych w tradycji przyjęło się budowanie dachów spadzistych, szczególnie jednak dwuspadzistych. Co prawda w tradycji budowania pojawiły się stropodachy jako dachy płaskie, ale mają one tylu samo przeciwników co zwolenników i zwykle kojarzą nam się z brzydkimi domami kostkami, dlatego zostawmy dachy płaskie na inny artykuł i skupmy się na dachach spadzistych.

Dachy spadziste wykonywane z krokwi z drewna iglastego, muszą być oparte o zwykle drewnianą murłatę o kąt umożliwiający położenia warstwy zewnętrznego krycia. Pamiętać, należy, że dachówki ceramiczne i cementowe wymagają znacznie większego kąta nachylenia połaci dachowych niż papodachówa.
Najprostszym dachem spadzistym jest dach jednospadzisty zwany też pulpitowym. Dachy pulpitowe były modne ok. lat osiemdziesiątych i teraz owszem też są spotykane, ale nigdy nie zyskały takie popularności jak dachy dwuspadziste. Te dachy przyjęły się w tradycji budownictwa jako najbardziej opłacalne, popularne, najłatwiejsze w wykonaniu i najmniej zawodne. Dlaczego? Otóż. Opłacalne, bo wykonanie ich jest tanie. Popularne, bo zaczerpnięte z tradycji i ze względu na swoje plusy. Najłatwiejsze w wykonaniu, bo eliminujemy najtrudniejsze fragmenty wykonania dachu, jakim są połączenia połaci dachowych. Najmniej zawodne, bo nie powodują tylu zagrożeń na przeciekanie co dachy złożone w miejscu kosza. Dachy dwuspadziste zwykle mają dwie ściany zwane ścianami szczytowymi- czyli te zwieńczone trójkątem. Z dachów spadzistych na uwagę zasługują jeszcze dachy zwane kopertowymi. Są to dachy o czterech połaciach. Najczęściej o jednym kącie nachylenia.

Dokonując wyboru dachu musimy rozważyć wszystkie za i przeciw, dlatego, że skutki tej decyzji będziemy ponosić do końca życia albo przynajmniej do końca czasu mieszkania w domu.